Política de privacidad:

1. RESPONSABLE

VANTRIP CAMPER SL
CIF: B67007716
Carrer Lisboa 17, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Teléfono: +34 646 900 263 Email: info@vantrip.es

2. DADES FACILITADES EN EL PROCÉS DE RESERVA
-Finalitat
S’utilitzarà la informació per a la gestió del servei de lloguer contractat que consisteix en tot el procés el qual inclou: reserva, pagament, elaboració del contracte, lliurament i recollida del vehicle, així com servei post-venda. A més, s’utilitzaran per a la gestió de les corresponents pòlisses d’assegurances contractades.
-Conservació
Les dades recollides es mantindran durant la vigència del servei contractat. A més, finalitzat aquest també es conservaran per poder respondre o reclamar davant possibles responsabilitats legals derivades del servei en qüestió.
-Legitimació
Execució del contracte i interès legítim.
-Destinatarios
Proveïdors de serveis i autoritats de protecció ciutadana com ara els Mossos.

3. FINALITAT, CONSERVACIÓ I DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ ENVIADA A TRAVÉS DE L’ELECTRÒNICA
-Finalitat
Les dades referents al correu electrònic del remitent recollits mitjançant la nostra adreça de correu electrònic, seran utilitzades per atendre la sol·licitud del client. En cas que s’incloguin documents de caràcter personal, aquestes seran utilitzades únicament per a l’objecte per al qual van ser sol·licitats.
-Conservació
Les dades recollides a través del contacte per correu electrònic seran conservats fins a finalitzar la relació comercial establerta, així com els possibles documents rebuts per gestionar la mateixa.
-Destinataris
Proveïdors de serveis i autoritats de protecció ciutadana.

4. EXERCICI DE DRETS
El client, com a titular de les dades personals facilitades té dret a:
– Accés a les dades per saber el que hi ha
– Modificació de dades errònies o inexactes
– Supressió de dades personals
– Limitació del tractament de les dades si concorren circumstàncies recollides en la
normativa de protecció de dades
– Portabilitat de les dades si concorren els casos recollits en la normativa de protecció
de dades
– Revocació del consentiment donat per al tractament de les dades
– Presentació de denúncia per a la tutela de les dades davant a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades -Procediment per a exercitar drets:
1. El client enviarà un mail a info@vantrip.es amb l’assumpte ” exercici d’un dret ”
2. Assenyalarà quin dret vol exercir
3. L’empresa es posarà en contacte amb ell i li facilitarà el formulari corresponent
que permeti l’exercici